Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II FSK 2080/11 - Wyrok NSA z 2013-05-22

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów., W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśniono, że decyzją z dnia 13 października 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w D. - działając na podstawie...