Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 429/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce 'A' z siedzibą w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego, odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W uzasadnieniu postanowienia...

I SA/Ol 428/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów oddala skargę...
, nr '[...]' w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów w Spółce z o.o. 'A' z siedzibą w O., utrzymał w mocy...

I SA/Kr 1660/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-07

[...] w zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu...
źródłach przychodów za 2005 r.' słowami 'w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r.'. . Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J.P. na decyzję Dyrektora Izby...

II FSK 341/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w dniu 7 stycznia 2006 r. M. J. zwróciła się do Naczelnika...

I SA/Sz 471/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatniczka, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożyła...

I SA/Sz 472/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu 6...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatnik, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożył...

I SA/Łd 1374/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-08

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu...
dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów' wpisać 'ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku...

II FSK 342/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżonym postanowieniem organ...

I SA/Lu 337/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-21

fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za lata 2006-2009 oraz określającej przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od dochodów...
z nieujawnionych źródeł przychodów., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia [...], skierowaną do E. J...

I SA/Kr 94/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-16

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: sprostować...
wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100