Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

I SA/Ke 251/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-20

źródeł przychodu wymagało przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, czego organ nie uczynił. Z tych względów należy stwierdzić, że ustalenia dokonane...
w wysokości 4313,88 zł oraz 763,50 zł, przy przychodzie odpowiednio 14.296 zł oraz 16.979 zł., Zobowiązana jako stałe miesięczne koszty związane z utrzymaniem i mediami...

III SA/Łd 890/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-07

gospodarczej pod wskazanym we wniosku kodem PKD, co oznacza, że nie mógł odnotować spadku przychodów z tej działalności, a zatem nie spełnił ustawowego warunku zwolnienia...
uzyskany w kwietniu 2021 r. był niższy o 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2020 r. We wrześniu 2020 r. jedynym przychodem także był najem., Powołaną...

II SA/Go 494/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-20

oraz znikome źródło przychodów na utrzymanie, nie jest realnie możliwe wywiązanie się ze zobowiązania wobec ZUS., Organ odwoławczy podniósł, iż wziął pod uwagę podniesione...
jest zastrzeżone dla sytuacji szczególnych, gdy ze względu na wiek, stan zdrowia, inne względy społeczne oraz znikome źródło przychodów na utrzymanie, nie jest realnie...

I SA/Łd 187/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-23

, gdy ze względu na wiek, losową utratę majątku, klęskę żywiołową lub inne względy społeczne lub niemożność zarobkowania z uwagi na zły stan zdrowia oraz znikome źródło...
, że sąd nie dopatrzył się uchybień w procesie stosowania prawa przez organ rentowy w rozpoznawanej sprawie, Organ ujawnił wszystkie dowody zebrane w toku postępowania...