Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II GSK 870/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

wskazał, iż nieprawidłowości stwierdzono po raz pierwszy. Ustalając wysokość wymierzonej kary pieniężnej wzięto więc pod uwagę wartość przychodu spółki uzyskaną w 2013 r...
zafałszowany. Wskazał, iż kara pieniężna w wysokości 8.000 zł stanowi 0,01% łącznego przychodu firmy oraz 0,11% kary maksymalnej przewidzianej w art. 40a ust. 1 pkt 4...

II GSK 2000/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

, która nie mogła być niższa niż 1000 zł. Wymierzona kara stanowi 0,008% przychodu strony w 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., rozpoznając skargę 'F. F. P.' S.A. na decyzję...
wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, co podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym...