Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

przedsiębiorcy byłoby obniżenie części jego przychodów, wliczonych przez organ do sumy przychodów z działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców obowiązanych...
, gdyby nie udało osiągnąć się umorzenia postępowania wobec zainteresowanego podmiotu, ewentualnie obniżenia części jego przychodów, wliczonych przez organ do sumy przychodów...

VI SA/Wa 1737/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

w wyniku przedstawienia przez Przedsiębiorstwo T.sp. z o.o. dowodów potwierdzających, że błędnie określiło przychody z działalności telekomunikacyjnej za 2010 r, uwzględniając...
w nich dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w B.należało umorzyć postępowanie w stosunku do tej spółki, gdyż nie osiągnęła ona przychodu w wysokości 4 mln zł...

VI SA/Wa 1736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

telekomunikacyjnych w Dopłacie 2009 nie uległ zmianie, gdyż zobowiązanie M. sp. z o.o. w całości przejęła V. S.A. i tym samym nie zmieniła się suma przychodów...
, bez względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności telekomunikacyjnej, jest obowiązany do udziału w dopłacie, chyba że jego przychody z działalności...

VI SA/Wa 1282/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

jednolitego wskaźnika procentowego tego udziału, gdyż zmianie uległa suma przychodów z działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców obowiązanych do udziału...
telekomunikacyjny, bez względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności telekomunikacyjnej, jest obowiązany do udziału w dopłacie, chyba że jego przychody...

VI SA/Wa 2359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

Netto, odrębnie dla Przychodów, Kosztów oraz danych liczbowych stanowiących poszczególne Składniki Korzyści Pośrednich (dalej 'Analiza Dokumentacji'), za okres od dnia 8...
, pobiera opłatę. Z kolei, pewna część niezyskownych abonentów O. inicjuje połączenia do abonentów OA, co z kolei generuje przychody dla OA z tytułu interkonektu...

VI SA/Wa 2641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

, tak jak O. . W ocenie Prezesa UKE, ujawnienie powyższych informacji mogłoby w konsekwencji spowodować realne straty finansowe dla spółki O. S.A. poprzez utratę przychodów...
, wszystkie ww. elementy mogłyby doprowadzić do zmniejszenia przychodów O. oraz zmniejszenia liczby klientów, co w bezpośredni sposób doprowadziłoby do zmniejszenia zysków...

VI SA/Wa 3248/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

, wszystkie ww. elementy mogłyby doprowadzić do zmniejszenia przychodów T. oraz zmniejszenia liczby klientów, co w bezpośredni sposób doprowadziłoby do zmniejszenia zysków...
przychodu z danej usługi). Jakkolwiek zapewnienie skutecznej i równoprawnej konkurencji jest jednym z celów działania Prezesa UKE, to jednak osiągnięcie tego celu powinno...

VI SA/Wa 3127/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

przedsiębiorstwa [...], także w zakresie wykorzystywanych technologii. W efekcie, wszystkie ww. elementy mogłyby doprowadzić do zmniejszenia przychodów...
marketingową celem uniemożliwienia [...] zrealizowania założeń wdrożeniowych (w tym, celów związanych z osiągnięciem pewnego poziomu przychodu z danej usługi). Jakkolwiek...

VI SA/Wa 362/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-13

się niekonkurencyjne. Powyższe daje większe prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych abonentów przez OA, a zatem także pozyskanie dodatkowych przychodów. Mając zatem na uwadze...
oferty detalicznej co w efekcie dawałoby tym przedsiębiorcom przewagę nad badanym materiałem, a tym samym stworzyłoby możliwość zmniejszenia przychodów T...

VI SA/Wa 1429/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-25

związanych z osiągnięciem pewnego poziomu przychodu z danej usługi). Prezes stwierdził, że jakkolwiek zapewnienie skutecznej i równoprawnej konkurencji...
, w której informacje te nie zostały ujawnione w wersji jawnej pisma O. z [...] stycznia 2014 r., nr [...]., Pismem z 24 stycznia 2012 r. Prezes UKE zawiadomił O., K., A. oraz B...
1   Następne >   2