Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Gd 394/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-05

, to również drzewa wycięte z tego lasu stanowią rzecz wspólną przysługującą wszystkim współwłaścicielom. Zgodnie z art. 207 Kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody...
przychodu jest prawem każdego współwłaściciela i stanowi czynność zachowawczą, o jakiej mowa w art. 209 Kodeksu cywilnego. Prawa pozostałych współwłaścicieli w żaden...

II SA/Ke 465/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-07

ich, zabezpieczeniu i w konsekwencji pozyskaniu drewna, które stanowi w tym przypadku przychód ze wspólnej nieruchomości. Zabezpieczenie takiego przychodu jest prawem...
, gdyż przychód, jaki współwłaściciel w tym przypadku uzyska podlega rozliczeniu pomiędzy nimi zgodnie z treścią art. 207 kc, który stanowi, że pożytki i inne przychody...

II SA/Op 509/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-09

obszar stanowi las sosnowy w wieku ok. 50 lat, o niskiej wartości użytkowej, który nie rokuje przychodu za jej życia, przy czym fragment lasu objęty wnioskiem nie jest zwartym...
, że plantacja borówki może w przyszłości stać się dla nich głównym źródłem utrzymania i stwierdzili, że wbrew ocenie organu działka nr B nie nadaje się pod budowę...