Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II FSK 221/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych za 2003 r. źródeł przychodu...
ustalenia H. G. zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu za 2003 r., 2. Zaskarżony wyrok...

II FSK 326/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1...
zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Z uzasadnienia wyroku wynikało...

II FSK 735/09 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: oddalić wniosek. II FSK 735/09...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2001 rok. Wnioskiem z dnia 13 października 2010 roku pełnomocnik A.D. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II FSK 1418/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

podatniczce podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r. w kwocie 62.462,30 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Organ I instancji...
przez podatnika przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu jest poniesienie w roku podatkowym określonych wydatków względnie zgromadzenie w tymże...

II FSK 980/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: - odmówić uzupełnienia wyroku. Wyrokiem...

II FSK 3519/15 - Postanowienie NSA z 2016-06-27

od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą...

II FSK 3518/15 - Postanowienie NSA z 2016-06-27

od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w uzasadnieniu...

II FZ 102/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd...

I FSK 198/15 - Wyrok NSA z 2016-07-13

wiarygodnych informacji od Skarżącego co do źródła posiadanych przez niego środków pieniężnych, mogły być one uznane za pochodzące z nieujawnionych źródeł przychodów...
księdze przychodów i rozchodów; - z zeznań proboszcza Parafii w B. wynikało, że Strona w marcu 2010 r. wykonała usługę montażu nagłośnienia; - w 2010 r. Skarżący posiadała...

I FSK 197/15 - Wyrok NSA z 2016-07-13

na konto bankowe jako przychodów z działalności gospodarczej, gdy nie było ku temu podstaw prawnych oraz naruszenie art. 5, art. 6, art. 8, art. 29, art. 86, art. 96...
się, że wobec braku wiarygodnych informacji od Skarżącego co do źródła posiadanych przez niego środków pieniężnych, mogły być one uznane za pochodzące z nieujawnionych źródeł...
1   Następne >   3