Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Gl 1197/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

r.) o nadesłanie kserokopii kart pojazdu oraz świadectwa homologacji, celem ustalenia, że przedmiotowy pojazd był pojazdem specjalnym., W uzasadnieniu odwołania wskazano...
, wyłącznie do transportu od koparki do wysypu. Ponadto, na podstawie karty informacyjnej organ stwierdził, że rodzaj pojazdu to 'samochód ciężarowy', a podrodzaj...

I SA/Gl 1195/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

, - o zwrócenie się do nabywcy pojazdu (podatniczka sprzedała go w dniu 1 grudnia 2012 r.) o nadesłanie kserokopii kart pojazdu oraz świadectwa homologacji, celem ustalenia...
- że pojazd był wyposażony jedynie w hydroburtę, był używany tylko na budowach, wyłącznie do transportu od koparki do wysypu. Ponadto, na podstawie karty informacyjnej organ...

I SA/Gl 1196/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

r.) o nadesłanie kserokopii kart pojazdu oraz świadectwa homologacji, celem ustalenia, że przedmiotowy pojazd był pojazdem specjalnym., W uzasadnieniu odwołania wskazano...
, wyłącznie do transportu od koparki do wysypu. Ponadto, na podstawie karty informacyjnej organ stwierdził, że rodzaj pojazdu to 'samochód ciężarowy', a podrodzaj...

I SA/Go 21/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

lub karty pojazdu, a także stosując klasyfikację pojazdów znajdująca się w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie...
pojazd, tylko wynikają z przedłożonych przez właściciela pojazdu dokumentów (dowodu rejestracyjnego, badania technicznego, świadectwa homologacji, karty pojazdu). Organ...

I SA/Sz 587/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-02

Miasta S. o wydanie odpisu dowodu rejestracyjnego i karty ww. pojazdu oraz ewentualnej decyzji o jego wyrejestrowaniu. W odpowiedzi, organ przesłał kopię pism...
żądanych dokumentów, ponieważ znajdują się one w posiadaniu właściciela pojazdu - J.K. Co do karty pojazdu, wskazano, że wydawane one były dopiero od 1 lipca 1999 r...

I SA/Sz 586/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-02

do Urzędu Miasta S. o wydanie odpisu dowodu rejestracyjnego i karty ww. pojazdu oraz ewentualnej decyzji o jego wyrejestrowaniu. W odpowiedzi, organ przesłał kopię pism...
żądanych dokumentów, ponieważ znajdują się one w posiadaniu właściciela pojazdu - J.K. Co do karty pojazdu, wskazano, że wydawane one były dopiero od 1 lipca 1999 r...

I SA/Sz 588/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-02

do Urzędu Miasta S. o wydanie odpisu dowodu rejestracyjnego i karty ww. pojazdu oraz ewentualnej decyzji o jego wyrejestrowaniu. W odpowiedzi, organ przesłał kopię pism...
żądanych dokumentów, ponieważ znajdują się one w posiadaniu właściciela pojazdu - J.K. Co do karty pojazdu, wskazano,, że wydawane one były dopiero od 1 lipca 1999 r...

I SA/Sz 589/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-02

do Urzędu Miasta S. o wydanie odpisu dowodu rejestracyjnego i karty ww. pojazdu oraz ewentualnej decyzji o jego wyrejestrowaniu. W odpowiedzi, organ przesłał kopię pism...
żądanych dokumentów, ponieważ znajdują się one w posiadaniu właściciela pojazdu - J.K. Co do karty pojazdu, wskazano,, że wydawane one były dopiero od 1 lipca 1999 r...

I SA/Sz 585/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-02

Miasta S. o wydanie odpisu dowodu rejestracyjnego i karty ww. pojazdu oraz ewentualnej decyzji o jego wyrejestrowaniu. W odpowiedzi, organ przesłał kopię pism wewnętrznych...
dokumentów, ponieważ znajdują się one w posiadaniu właściciela pojazdu - J.K. Co do karty pojazdu, wskazano, że wydawane one były dopiero od 1 lipca 1999 r., a wskazany...

I SA/Gd 1077/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-26

masie całkowitej 16 t, z 51 miejscami do siedzenia., Pojazd o nr rej. [...] sklasyfikowano jako ciężarowy w: karcie informacyjnej pojazdu, dowodzie rejestracyjnym...
wpis w karcie informacyjnej pojazdu, karcie pojazdu, zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu., Pojazd o nr rej...
1   Następne >   +2   +5   +10   39