Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

II SA/Go 278/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

na czynność Starosty z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje...
obowiązek Starosty do dokonania zwrotu R.R. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki [...], nr rejestracyjny...

II SA/Go 914/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29

r. sprawy ze skargi J.F., A.F. na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów I. stwierdza...
) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. [...], nr rej. [...], ... 102. [...], nr rej. [...], III. zasądza od Starosty solidarnie na rzecz J.F. i A.F. kwotę 474...

II SA/Go 394/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

[...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Starosty dokonania zwrotu...
P.M. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. nr [...], z dnia [...] roku, 2. nr [...], z dnia...

II SA/Go 404/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

[...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Starosty dokonania zwrotu...
A.W. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. nr [...] z dnia [...] roku, 2. nr [...] z dnia...

II SA/Go 766/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-25

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek...
Starosty M. dokonania zwrotu M. M. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranych za wydanie kart następujących pojazdów: 1. [...], 2. [...], 3...

I OSK 1733/10 - Wyrok NSA z 2011-02-09

2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia...
części opłat za wydanie kart pojazdu, uznał obowiązek Starosty S. do zwrotu skarżącemu części opłat wysokości po 425 zł za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. z dnia...

I OSK 1748/10 - Wyrok NSA z 2011-02-09

2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia...
części opłat za wydanie kart pojazdu, uznał obowiązek Starosty S. do dokonania zwrotu skarżącemu części opłat w wysokości po 425 zł za każdą z niżej wymienionych kart...

II SA/Go 364/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-04

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności - odmowy zwrotu części opłaty...
za wydanie karty pojazdu, II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta do dokonania zwrotu na rzecz skarżącego R.R. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć...

II SA/Go 474/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-28

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Starosty...
do zwrotu S.J. części opłat wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. nr [...], nr rej. [...], 2. nr [...], nr rej...

III SA/Lu 395/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

Starosty z dnia z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie 33 kart pojazdów i zwrot nadpłaconych...
do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów i zwrot nadpłaconych opłat w kwocie 14.025 zł za wydanie 33 kart pojazdów, których wykaz przedstawił w załączeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   61