Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I GSK 1204/15 - Wyrok NSA z 2017-08-31

energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 u.p.a. oraz powinien wprowadzić systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności...
ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że za system taki uważa się m.in. system ETS, o którym mowa...

I SA/Ol 97/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-11

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej., W dalszej kolejności Dyrektor Izby Skarbowej powołał przepisy art. 1 pkt 1 - 4, art. 12 ust. 1...
oraz powinien wprowadzić systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W ocenie Spółki, wymogi...

I SA/Lu 26/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-05

, w którym wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, w związku z czym zwolnieniu...
, # we okresie I - III 2012r. Spółka była podmiotem gospodarczym, który wprowadził w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska...

III SA/Łd 521/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-18

: przebiegu realizacji budżetu, sytuacji gospodarczej państwa oraz poszczególnych grup podatników i potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a także udziału w tych wyrobach...
informacje niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości. Tymczasem z treści powyższego pisma wynika jedynie, że stanowi ono stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

III SA/Łd 167/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-05

. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2010 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3) zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Ł. na rzecz K. W. kwotę 3.468 (trzy tysiące...

I SA/Rz 105/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-20

, która została wprowadzona ze względów zarówno fiskalnych jak również ochrony środowiska i bezpieczeństwa drogowego, nie może zostać scharakteryzowana jako opłata o skutku...
Niedobylska Protokolant sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym w dniu 20 marca 2007r. sprawy ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia...

III SA/Łd 166/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-05

. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za listopad 2010 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3) zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Ł. na rzecz K. W. kwotę 2.912 (dwa tysiące...

I SA/Bd 22/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-19

, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw., Zasada...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za październik i listopad 2011r. oraz styczeń...

I SA/Bd 23/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-19

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2011r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję...

III SA/Łd 607/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-19

gospodarczej państwa oraz poszczególnych grup podatników i potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a także udziału w tych wyrobach komponentów wytwarzanych z surowców...
art. 106 § 3 p.p.s.a. dowodu w postaci pisma Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] Sąd stwierdza, że pismo to nie może być dowodem w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   7