Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II SA/Wr 492/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

Państwa, a wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych powierzone zostało Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach...
niż przewidziane w planie, który zagadnienia związane z zasadami ochrony środowiska i przyrody winien rozstrzygać jednoznacznie i czytelnie, bez pozostawiania możliwości niejako...