Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II SA/Kr 1621/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-11

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W styczniu 2011 r. wystąpiono o zaopiniowanie projektu planu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego...
być ochrona wartości (walorów) widokowych zabytków i całego obszaru, nie zaś konieczność generalnego wykluczenia anten i urządzeń w miejscach dla przechodnia widocznych...