Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

IV SA/Wa 458/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt IV SA...
/Wa 458/14 w sprawie ze skargi P. W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia...

II OZ 1184/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...
postępowania - uprawnionymi do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - są skarżący (P. D.) oraz organ administracji (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

III OZ 444/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-14

wyroku w sprawie ze skargi A. T. i K. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2021 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.261.2019.mko/KCz/maz.22...
ze skargi A. T. i K. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 24 marca 2021 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.261.2019.mko/KCz/maz.22 w przedmiocie ustalenia...

IV SA/Wa 1454/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

w sprawie ze skargi R.K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
z jego skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2009r, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Zdaniem...