Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 207/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

, lecz miałby wpływ na podlegający ochronie krajobraz kulturowy. Wreszcie jak wynika z pisma Dyrektora Muzeum Archeologicznego oraz Dyrektora Instytutu Archeologii...
, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw...

VII SA/Wa 895/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-20

graficznego, odwołując się w sentencji do 'zeszytu ewidencji' tj., do granic ochrony 'ekologicznej i konserwatorskiej', wyznaczonych na szkicu sytuacyjnym parku...
parkowa z 1976 r.). Jednocześnie, w odniesieniu do określenia granic ochrony konserwatorskiej na podstawie decyzji z dnia [...] września 1979 r., organ wskazał, że przedmiot...

I SA/Wa 2057/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-30

wniosku [...] stwierdziło, że zrzesza najwybitniejszych polskich [...] i jest reprezentatywne dla tego środowiska zawodowego, ponadto podejmuje działania także na rzecz...
repartycji zainkasowanych wynagrodzeń oraz dochodzenie ochrony w przypadku naruszenia praw. Zdaniem wnioskodawcy, Stowarzyszenie [...] nie zapewnia należytego udziału...