Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Bd 1140/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-01

zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska, wyraża jedynie generalną zasadę, której adresatami są podmioty...
, iż zarządca linii kolejowych jest zobowiązany do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, zapewniającego ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska., Spółka P. S.A....

II SA/Ol 183/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-19

przeciwpożarową i ochronę środowiska. Poprzez zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej należy, w opinii organu, rozumieć między innymi zabezpieczenie obszarów leśnych...
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określają: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia...

II SA/Kr 496/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-18

. Przepisy te sytuują ochronę przeciwpożarową wewnątrz gospodarki leśnej i wskazała na § 10 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad...
oznacza, że obowiązki te nakładane są na zarządców lasów jako podmioty, których dotyczą przepisy leśne. Taka wykładnię potwierdza zalecenie przez Dyrektora Generalnego...

II SA/Łd 1399/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-17

obowiązek spełniania warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. Norma ta jest jedynie generalną zasadą...
przeciwpożarową i ochronę środowiska., W ocenie organu, mając na uwadze art. 17 ustawy o transporcie kolejowym, stronami zobowiązanymi do wykonywania pasów przeciwpożarowych...

IV SA/Po 1050/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-02

i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. Norma...
ta wyraża wyłącznie generalną zasadę, której adresatami są podmioty korzystające ze środowiska. Natomiast zgodnie z zasadą przyzwoitej legislacji, składającej się na sformułowaną...

II SA/Łd 1271/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-24

obowiązek spełniania warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. Norma ta jest jedynie generalna zasadą...
prowadzenie ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. Natomiast art. 55 ustawy stanowi, że zarządca ma prawo na sąsiadujących z linią kolejową...

III SA/Lu 551/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-24

kiedy istnieje potrzeba, ze względu na ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska, m.in. urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych na sąsiadujących z linią kolejową...
.) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określają rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad...

IV SA/Wa 2249/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

z przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zabytków, wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich., W uzasadnieniu wskazano, że w toku...
od kategorii drogi - takie jak wójt gminy, zarząd powiatu, zarząd województwa i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Niemniej jednak organy zastosowały prawidłową...