Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Skarżony

II SAB 35/99 - Wyrok NSA z 1999-11-05

. (...). Marian Z., jako pracownik mianowany, pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, a także funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w K...
wyroku w sprawie, decyzji administracyjnej w sprawie z odwołania skarżącego od decyzji Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 13 listopada 1998 r...

III ZP 26/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-08-25

którego wydane zostały zarządzenia nr 14 i 35 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie zasad wynagradzania pracowników lasów państwowych. Tak też Dyrektor Generalny...
o lasach, akt wykonawczy w postaci zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. statuuje uprawnienia do bezpłatnego...