Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

II SA/Go 182/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n w i a : zawiesić postępowanie. Decyzją [...] Państwowy...
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach ( Dz...

IV SA/Gl 898/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie sądowe Decyzją z dnia [...] nr [...] Państwowy...
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851), po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej, nie stwierdził u M.F. choroby zawodowej [...], wymienionej w pozycji...

IV SA/Gl 1073/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-29

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej zawieszono postępowanie sądowe. Decyzją Państwowego Powiatowego...
Inspektora Sanitarnego w R. z dnia [...] Nr [...] nie stwierdzono u W. P. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...]., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia...

III SA/Gd 466/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-07

Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 12 września 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej uchyla...
. O. została skierowana na badania specjalistyczne w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - wirusowego zapalenia wątroby. Na tej podstawie Powiatowy Inspektor Sanitarny...

IV SA/Gl 883/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-28

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: zawiesić postępowanie W dniu [...] r. do Wojewódzkiego Sądu...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. z dnia [...] r., nr [...], którą odmówiono stwierdzenia u wyżej wymienionego choroby zawodowej w postaci [...] typu...

III SA/Gd 64/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-10

na decyzję Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 16 stycznia 2008 nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie. Sprawa będąca przedmiotem...
30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych...

III SA/Gd 28/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-13

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 19 listopada 2007r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie. Sprawa będąca przedmiotem...
Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania...

IV SA/Gl 939/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-07

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie sądowe Kompania Węglowa S.A. Oddział...
. Nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia [...] r. stwierdzającą chorobę zawodową u H. P. - [...] - wymienioną w poz. [...] wykazu...

IV SA/Gl 1086/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie sądowe Pismem z dnia [...] Z. P. skierował...
hałas. Praca w [...] zawsze powoduje [...] , stąd rozpoznana u niego [...] oraz znaczny [...] w [...]. Powinno to prowadzić do rozpoznania u niego choroby zawodowej...

IV SA/Gl 793/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-19

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie sądowe W.H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia u niej choroby zawodowej - [...] - wymienionej w poz. [...],[...] wykazu chorób...
1   Następne >   +2   +5   8