Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

II SA/Rz 817/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-13

z dnia 3.06.1993 r., III ARN 27/1993 dopuszczający zmianę w trybie art. 154 K.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej dotyczy zupełnie innego postępowania i innego...

III SA/Wr 292/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-14

swojego mocodawcy., Podniesiono, że w rozpoznawanym wniosku pełnomocnik wskazał, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy, w związku z chorobą trwającą od 1.03.2003 r...
. do 7.03.2005 r. (co potwierdza zaświadczenie lekarskie). Organ odwoławczy zauważył, że choroba pełnomocnika nie trwała przez cały okres, w jakim możliwe było wniesienie...

III SA/Wr 293/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-14

swojego mocodawcy., Podniesiono, że w rozpoznawanym wniosku pełnomocnik wskazał, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy, w związku z chorobą trwającą od 1.03.2003...
r. do 7.03.2005 r. (co potwierdza zaświadczenie lekarskie). Organ odwoławczy zauważył, że choroba pełnomocnika nie trwała przez cały okres, w jakim możliwe...

III OSK 1833/21 - Wyrok NSA z 2022-07-14

w Warszawie z dnia 2 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 2291/18 w sprawie ze skargi Związku Zawodowego Celnicy PL z siedzibą w O. na decyzję Szefa Krajowej Administracji...
2019 r., sygn. akt II SA/Wa 2291/18 oddalił skargę Związku Zawodowego Celnicy PL z siedzibą w O. na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z [...] października...

I SA/Op 178/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-26

: wyizolowane białko soi wzbogacone o aminokwasy, tłuszcze wyłącznie pochodzenia roślinnego, syrop kukurydziany, witaminy i składniki mineralne, stosowany w leczeniu chorób...
, które są przeznaczone do utrzymania zdrowia lub dobrego samopoczucia, ale nie mają wskazań do użycia w celu zapobiegania lub leczenia chorób lub dolegliwości. Produkty...

III SA/Kr 859/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-20

. W Polsce w międzyczasie był 3 razy, wbrew zaleceniom lekarzy, a powodem była choroba matki., Skarżący załączył faktury VAT z tytułu opłat za gaz, wodę, telefon, energię...
zawodowe i pozostałe. Nie wskazał jednakże, kiedy nastąpiło ostateczne zakończenie tych spraw i czy w ogóle nastąpiło. W piśmie wskazał, że krótki planowany pobyt w USA...

I SA/Rz 73/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-12

zwierząt z uboju, które zostały odrzucone jako nieprzydatne do celów spożywczych, lecz które nie wykazują żadnych oznak chorób zakaźnych dla ludzi lub zwierząt...
, ale także u każdego innego podmiotu bezpośrednio zainteresowanego zawodowo tymi operacjami, jak i podmiotu posiadającego - dla potrzeb zawodowych -dokumenty i dane...

I SA/Rz 66/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-29

lub/i części zwierząt z uboju, które zostały odrzucone jako nieprzydatne do celów spożywczych, lecz które nie wykazują żadnych oznak chorób zakaźnych dla ludzi lub zwierząt...
, jak i podmiotu posiadającego - dla potrzeb zawodowych - dokumenty i dane dotyczące towaru objętego tym zgłoszeniem celnym., Podkreślenia w związku z tym wymaga...

III SA/Lu 240/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. To konkretna praca wskazana w załączniku nr 2 do przedmiotowej ustawy ma być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy...
większej sprawności psychofizycznej, podlegającej naturalnemu osłabieniu z wiekiem, co również powoduje konieczność skrócenia okresu aktywności zawodowej...

I GSK 373/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

'w zdecydowanej większości przypadków stosowane są tylko w praktyce zawodowej do celów diagnostycznych, zapobiegania lub leczenia schorzeń'. Otóż z tak sformułowanego zapisu...
), nie zaś w medycynie ogólnej (diagnostyka, zapobieganie i leczenie chorób)., W ocenie organu potwierdzenie tego, iż pozycją 9018 WTC nie jest objęte urządzenie...
1   Następne >   2