Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6280 Utworzenie Kościoła lub innego związku wyznaniowego, wykreślenie z rejestru X

I SAB/Wa 370/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II OSK 1492/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 202/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1850/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za stronę postępowania administracyjnego kościelnej osoby prawnej

I SA/Wa 400/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

II OSK 2967/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 361/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 200/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 13/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...]

I SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy
1   Następne >   +2   5