Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6289 Inne o symbolu podstawowym 628 X

I SA/Wa 319/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Wa 1757/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 329/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi Fundacji [...] na Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ujawnienia przepisów prawa wewnętrznego Związku Wyznaniowego [...].

I SA/Wa 2240/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej

I SAB/Wa 34/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-24

Sprawa ze skargi W. P. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie pozostawienia wniosku o stwierdzenie nieważności bez rozpoznania

I SA/Wa 319/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1896/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-22

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...], Towarzystwa Rozwoju Miasta i Gminy S., [...] Inicjatywy Gospodarczej, Rady Parafii Rzymskokatolickiej w S., J.B., R.D., B.P., A.S., T.W. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Polskiego [...] w przedmiocie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

I SAB/Wa 191/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

I SA/Wa 325/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   5