Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6281 Regulacje spraw majątkowych X

I SA/Wa 858/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 101/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SO/Wa 63/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Komisji Majątkowej w W. za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Kraków na orzeczenie Komisji Majątkowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

II OSK 995/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SO/Wa 8/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

I SO/Wa 8/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Wniosek [...] w Z. o wymierzenie organowi grzywny
1   Następne >   +2   +5   +10   28