Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol

III SA/Łd 291/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Ol 26/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie zmiany promotora pracy licencjackiej

II SA/Bk 107/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w B. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wznowienie studiów

I SA/Wa 1822/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi Komisji [...] na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zasad wynagradzania pracowników uczelni

IV SA/Wr 120/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we W. w przedmiocie odmowy przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne

IV SA/Po 334/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. M. , Nr [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Wa 1420/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych studentów

II SAB/Po 145/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora uczelni A w przedmiocie przedłużenia studiów doktoranckich;

I SA/Wa 1935/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi [...] Szkoły [...] w W. na odmowę wyrażenia opinii przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów

III SA/Lu 219/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za wyniki w sporcie
1   Następne >   +2   +5   +10   100