Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania I instancji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 543/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Po 422/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomości

III SA 1982/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

skargę w przedmiocie nieumieszczenia na liście osób upoważnionych do nieodpłatnego nabycia akcji.

I SA/Go 474/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r.

I OSK 982/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uwłaszczenia

I SA/Kr 12/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatkowej,

IV SA/Wa 177/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1029/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie odmowy zniesienia wystąpienia inspektora pracy

SA/Kr 2805/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-26

uchyla zaskarżone decyzje organów podatkowych obydwu instancji.
1   Następne >   +2   +5   8