Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Bd 446/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie żądania zwrotu kosztów z tytułu wykonania nakazu zniszczenia ściółki i odchodów z kurników

II SA/Wr 845/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję D Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe inspekcji weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad ubojem drobiu

II SA/Wr 847/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję D Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe inspekcji weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad ubojem drobiu

II SA/Bd 1079/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności w zakresie składowania i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego

II SA/Op 440/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niespełnienie wymagań higienicznych

II SA/Bk 577/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie wznowienia postępowania rejestracyjnego fermy i odmowy wznowienia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na stosowanie w żywieniu zwierząt ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

II SA/Lu 1229/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazów i zakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

III SA/Gd 433/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 542/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt

VIII SA/Wa 956/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...]Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego
1   Następne >   +2   +5   +10   38