Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Po 808/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-30

, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie [...] zł, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym w kwocie [...] zł...
pielęgnacyjne w kwocie [...] zł, * świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym w kwocie [...] zł,, * zaliczkę...

II FSK 1781/13 - Wyrok NSA z 2015-09-24

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne' zdefiniowanych jako '.świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia...
), pozwalającej obecnie jednoznacznie rozróżnić świadczenia udzielane w szpitalu uzdrowiskowym od świadczeń szpitalnych udzielanych w szpitalu., Na decyzję organu II instancji...

III SA/Wa 421/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

) stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne - świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki...
i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b) inne niż szpitalne; 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, użyte w ustawie...

I SA/Łd 1158/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-13

, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej...
w części sporny budynek spółce z ograniczoną odpowiedzialnością E z siedzibą w Ł. Spółka ta jest podmiotem leczniczym wpisanym do właściwego rejestru, wykonuje świadczenia...

I SA/Gl 680/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-15

opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej...
'[...]', do którego został skierowany skarżący, to 'stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne'. Odwołując się do treści art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 15...

I SA/Gl 679/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-15

szpitalne (pkt 12) - to świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia...
i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne'. Odwołując się do treści art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r...

II FSK 1696/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne' zdefiniowanych jako 'świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia...
ze względu na rodzaj świadczonych usług, albo miejsce ich świadczenia. Gdyby ustawodawcy zależało na wyeliminowaniu szpitali uzdrowiskowych ze zwolnienia określonego w art...

II FSK 2285/15 - Wyrok NSA z 2017-09-19

odróżnione zostały od 'stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne' zdefiniowanych jako 'świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne...
lecznictwa uzdrowiskowego udzielane są świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, na co przywołano art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej...

II FSK 2733/15 - Wyrok NSA z 2017-11-16

szpitalne' zdefiniowanych jako 'świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia...
dookreślenia nie stwarza podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług, czy miejsce ich świadczenia, a także że wprowadzenie jednym aktem prawnym...

VII SA/Wa 2885/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

., Wnioskodawcy nie uzyskują dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...
, by wszyscy zobowiązani wywiązywali się z zapłaty należności stanowiących dochód Państwa. Należy zauważyć, że rezygnacja z należnego zgodnie z prawem świadczenia byłaby zbytnim...
1   Następne >   3