Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Skarżony

SA/Rz 2339/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-26

pytania, a mianowicie:, 1/ jaki charakter /prywatno-prawny czy publiczno-prawny/ ma świadczenie związane z refundowaniem spółdzielniom mieszkaniowym, i gminom środków...
dotacji celowych to dotacja jest świadczeniem publiczno-prawnym. Przyznanie dotacji nie następuje wprawdzie w formie decyzji administracyjnej to jednak charakter przedmiotu...