Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X
  • Skarżony

II SA/Wa 1810/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

Delegatury, skarżący prezentował postawę konfrontacyjną nacechowaną prowokacyjnie oraz świadczącą o braku szacunku dla przełożonych. Przez brak dbałości o dobro NIK...
Państwowej. Nie znajduje także uzasadnienia twierdzenie skarżącego, że wielokrotnie podkreślał przełożonym Delegatury swoją trudną sytuację rodzinną jako powód...

K 15/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-29

i rodzinne (...). Stanowią przeto formę rozszerzenia i umocnienia statusu kobiety - wyrażają więc tendencję mającą na względzie zagwarantowanie w praktyce poprzez...
i niekorzystne skutki materialne. Z jednej strony, traci się możliwość uzyskania pewnych świadczeń /Rzecznik wskazuje tu przykład nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 57 ust...