Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-17

wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
Obywatelskich jest uchwała Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., nr XXV/381/16, w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu...

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania...
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., nr XXV/381/16, w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego...

I OZ 1680/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

w [...] z dnia [...] października 2016 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' postanawia: uchylić zaskarżone...
[...] października 2016 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego'., Stan sprawy przedstawia się następująco...