Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I OSK 2263/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-10

., nr 010070/680/10028158/2022 w przedmiocie świadczenia 'Dobry Start' postanawia: dopuścić S. z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 26...
w przedmiocie świadczenia 'Dobry Start'., Od ww. wyroku skarżąca wniosła skargę kasacyjną., Pismem z 16 października 2023 r. S. z siedzibą w W. zgłosiło wolę udziału...

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-17

wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
Obywatelskich jest uchwała Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., nr XXV/381/16, w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu...

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania...
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., nr XXV/381/16, w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego...

I OZ 1680/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

w [...] z dnia [...] października 2016 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' postanawia: uchylić zaskarżone...
[...] października 2016 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego'., Stan sprawy przedstawia się następująco...

I SA/Bk 306/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas użytkowania. Poza tym między użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym...
. Poza tym między użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, ponieważ użyczająca nieruchomość na rzecz Fundacji M. G., jest córką Prezesa...

I SA/Bk 311/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

o charakterze rodzinnym, ponieważ użyczająca nieruchomość na rzecz Fundacji M. G., jest córką Prezesa tej Fundacji., Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się też ze skarżącą...
przedmiotowej umowy i następnie ponownie przeanalizować zapisy tej umowy oraz ocenić, czy mogą one świadczyć o posiadaniu przez Fundację przymiotu strony postępowania podatkowego...