Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Ke 486/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-11

A. M., Zastępcę Naczelnika Urzędu Celnego, obwinioną o to, że w okresie od [...] do [...] pełniąc służbę na stanowisku Kierownika Referatu Podatku Akcyzowego, a następnie...
funkcjonowania Izby Celnej oraz nadzorowania Urzędu Celnego z zakresu poboru podatku akcyzowego, pismem z dnia 16 stycznia 2007r. polecono Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Izby...

III SA/Łd 734/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-08

. z dnia [...] określającą A zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2009 r. w kwocie 7 787 zł., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny...
zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc styczeń 2009r., Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w P. określił stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc...

II SA/Bd 661/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-25

, poprzez zaniechanie (nie podjęcie) w okresie od 27.08.2010 r. do 11.01.2011 r. czynności w sprawie stwierdzenia zasadności zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego,, 2...
nadpłaty w podatku akcyzowym, w związku z informacjami przekazanymi przez Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków Izby Celnej w [...]. Następnie pismem nr [...] r. Kierownik Referatu...

II SA/Wa 1438/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych., Natomiast przed dniem 1 września 2003...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r...

IV SA/Wr 603/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-29

w zakresie czynności wykonywanych w Referacie Podatku Akcyzowego nie jest w stanie wzmocnić Urzędu Celnego w W. w tym zakresie i jej praca - pomimo wysiłków - może stanowić...
w Referacie Podatku Akcyzowego., Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ przeniesienie skarżącej do innej miejscowości...

IV SA/Wr 603/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-22

w W., związanych m. in. z natłokiem zadań realizowanych w obszarze podatku akcyzowego., W tym świetle niezrozumiałe jest twierdzenie, że: 'w niniejszej sprawie o rozstrzygnięciu...
dla niej przeniesieniem. Ukaranie to jest dla niej dotkliwe, gdyż została przeniesiona do Referatu Podatku Akcyzowego, w którym dotychczas nie pracowała i nie ma żadnego...

I OSK 656/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych. Natomiast przed dniem 1 września 2003 r. stosowanie...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r. przepisów prawa...

III SA/Kr 980/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-29

Celne, Podatek akcyzowy, Ochrona danych osobowych, Zjawiska niepożądane w Służbie Celnej, BHP dla funkcjonariuszy celnych administracyjno-biurowych, Atena-MSExcel 2002...
w Izbie w K w Referacie [...] (z miejscem w N), gdzie do jej głównych zadań należało: księgowanie deklaracji dla podatku akcyzowego i decyzji oraz dokonywanie zwrotów...

II SA/Wa 990/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-22

2004 r. pełnił on obowiązki Kierownika Referatu Podatku Akcyzowego w Urzędzie Celnym w R., a w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 14 maja 2006 r. zajmował stanowisko...
Kierownika Referatu Podatku Akcyzowego w Urzędzie Celnym w R. Niemniej jednak przepis art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy o Służbie Celnej mianowanie na stopień w korpusie...

III SA/Łd 642/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-27

, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w Referacie Podatku Akcyzowego Urzędu Celnego l w [...]. Funkcjonariusz E. K. - M. ponosiła...
. zawierające głównie własną interpretację zapisów ustawy o podatku akcyzowym. Pismo zostało zadekretowane na obwinioną w dniu 5 czerwca 2012 r. (k. - 123). Z zapisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   12