Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SA/Po 417/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-26

danych zawartych na kartach kierowców, stosuje system nagród oraz kar - w przypadku stwierdzenia naruszeń (zob. wyroki: NSA z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II GSK...
minut;, • naruszenie polegające na przekroczeniu przez kierowcę dozwolonego maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 6 godzin i 45 minut...

I SA/Łd 1168/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-11

społeczne. Jak bowiem wynika z załączonych akt administracyjnych, ustalił, iż skarżąca jest współwłaścicielką samochodu marki VOLKSWAGEN GOLF rok produkcji 2001 (pismo karta...
informacyjna pojazdu z dnia 1 lipca 2009r.), posiada własnościowe prawo do lokalu w P. ul. [...] (pismo [...] SM z dnia 3 lipca 2009r.), otrzymuje świadczenie emerytalne...

I SA/Kr 58/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-28

zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego (szczegółowo wymienione w decyzji z dnia 15 września 2017 r.)., ZUS decyzją z dnia 15 września 2017 r...
o powierzchni 0,1500 ha położona w Morawicach, co do której jak wynika z zalegającego w aktach sprawy (karty 5 - 7 akt administracyjnych) zawiadomienia Naczelnika Pierwszego Urzędu...

V SA/Wa 2239/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-08

ponad 4.300 złotych. Do pisma skarżący załączył: dowód rejestracyjny pojazdu, kartę wizyt bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy w K. A. S., zaświadczenie o niezaleganiu...
leków, kart leczenia szpitalnego oraz skierowania na rehabilitację., Dodatkowo podniósł, iż skarżący posiada majątek ruchomy i nieruchomy, którego spieniężenie...

V SA/Wa 1042/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

. 337,11 zł., ZUS wskazał przy tym, na jakich dokumentach oparł swoje rozstrzygnięcie, a mianowicie :, • Karta leczenia szpitalnego z dnia [...].01.2013 r.;, • Karta...
informacyjna pacjenta z dnia [...].02.2013 r.;, • Karta leczenia szpitalnego z dnia [...].07.2013 r.;, • Karta wypisowa z Centralnego Szpitala Klinicznego MSW z dnia [...].02.2014 r...

I SA/Gl 1073/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-14

w wysokości 240 zł w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych opłaconym w formie karty podatkowej;, - deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne...
zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A za 2017 r., z której wynika, że w okresie od 01/2017 do 12/2017 skarżący...

III SA/Łd 745/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-14

), biletu okresowego na dojazdy do pracy (około 30,00 zł miesięcznie), karty telefonicznej (30,00 zł miesięcznie) oraz dietetycznego jedzenia za pozostałą kwotę. Ponadto...
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z [...] r., kserokopię książeczki chorego na cukrzycę, kserokopię karty informacyjnej leczenia w A sp. z o.o. z [...] r...

I SA/Bd 27/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-24

echokardiograficznych z dnia 19.01.2010r.; 2 sztuki kart informacyjnych leczenia szpitalnego z dnia 21.01.2011r.; kartę informacyjną z dnia 27.09.2012r.; 2 sztuki kart informacyjnych...
sprawy skarżący oświadczył, że nie posiada ww. samochodu, ale nie wyjaśnił, co stało się z tym pojazdem., Wskazując na przesłanki umorzenia należności z art. 28 ust. 3...

V SA/Wa 2741/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

ze względu na schorzenie wymaga leczenia. Do wniosku przedstawiono skierowanie do poradni specjalistycznej, faktury i paragony z punktu aptecznego, karty informacyjne z izby...
. Posiada zadłużenie na kartach kredytowych: P. S.A. wg stanu na dzień [...].04.2014r. w wysokości 1 040,93 zł, I. S.A. na dzień [...].04.2014r. w wysokości 433,82 zł...

II SA/Sz 1080/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-22

[...] r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - karta 94 akt administracyjnych). W wyznaczonym dniu, tj. 11 lutego 2005 r. o godz. 1300 świadkowie złożyli zeznania...
a skarżący stosowne wyjaśnienia o czym świadczą protokoły z tych czynności jak i protokół z rozprawy administracyjnej (karty 109-112 akt administracyjnych). Abstrahując od kwestii...
1   Następne >   +2   +5   +10   20