Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II GSK 2295/15 - Wyrok NSA z 2017-05-19

prowadzonej w dniu 24 lutego 2014r. członkom Komisji Konkursowej nie został okazany/wskazany nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe, zaś karta oceny...
, przy czy kontrola ta obejmowała taki sam zakres u każdego oferenta, o czym świadczą znajdujące się w aktach sprawy karty kontroli oferenta. Kontrola przeprowadzona...

II SA/Bk 551/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-17

dotarcia zespołów transportu medycznego w poszczególnych miejscach wyczekiwania może się opierać jedynie na kartach pracy zespołu transportu medycznego w ramach...
prowadzonej dokumentacji medycznej. Wzór karty pracy transportu medycznego został określony w warunkach zawierania i realizacji umów. Ponieważ konkurs ofert ogłoszony został...

II SA/Bk 500/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-19

dotarcia w kartach pracy zespołu transportu medycznego. Odnosząc się do Certyfikatu ISO kontroferenta skarżący podniósł, iż nie mógł on otrzymać dodatkowych 8 punktów...
przepisie konieczność udokumentowania mediany czasu dotarcia w kartach pracy zespołu transportu medycznego. Konsekwencją postępowania Komisji Konkursowej było zmniejszenie oceny...

II GSK 1660/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

przez Płatnika umowami o dzieło A.B., jak i inne osoby zatrudnione u tego Płatnika w charakterze instruktorów nauki jazdy: prowadziły karty przeprowadzonych zajęć, zajęcia...
w zakresie prowadzenia pojazdów (nie prowadził jednak zajęć teoretycznych), a umowa określała wysokość wynagrodzenia za każdego wyszkolonego kursanta., Organ przytoczył...

II SA/Ke 1116/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-02-19

był narażony na hałas, dla którego nie wykonywano pomiarów. Z karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej dotyczącej zatrudnienia w MUTTI...
był przewóz osób samochodem osobowym - taxi osobowa oraz usługi w zakresie prowadzenia pojazdów samochodowych ciężarowych zleceniodawcy. Od 28 października 1971 r. do 16...

III SA/Łd 959/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-21

, 33; wózki inwalidzkie o unikalnych wyróżnikach zasobu: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 nie posiadał w kartach gwarancyjnych wskazanych numerów...