Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Rz 396/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-18

), przewlekłe choroby zarówno jego, jak też żony i związaną z tym konieczność pozostawania pod stałą kontrolą lekarzy oraz zakupu drogich lekarstw. Skarżący podniósł...
, kiedy dotyczy ono zarówno zwolnienia od kosztów sądowych, jak i ustanowienia zawodowego pełnomocnika tj. pomocy w całkowitym zakresie może zostać uwzględnione...

II SAB/Op 39/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-25

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), która stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego...
został upoważniony geodeta, posiadający uprawnienia zawodowe, wskazując go imiennie wraz z podaniem nr wpisu. W piśmie tym organ poinformował nadto, że termin załatwienia...