Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Rz 674/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

w postępowaniach w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i aktami wykonawczymi;, 6) wykonywaniu badań nauczycieli i nauczycieli akademickich...
ustawy VAT. Natomiast odnośnie działalności opisanej w pkt 5 (dotyczącej udziału w postępowaniach w związku z podejrzeniem choroby zawodowej) uznał stanowisko wnioskodawczyni...

I SA/Po 788/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-07

, zdobycie umiejętności stosowania Techniki Bowena jest wskazane nadto w przypadku wystąpienia u tych osób chorób zawodowych. Technika Bowena bowiem nie wymaga wysiłku...
z grup stanowi element dokształcania zawodowego, dla drugiej - możliwość zdobycia nowego zawodu. W przypadku osób, wykonujących już zawód masażysty lub fizjoterapeuty...

I SA/Łd 354/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-06

pracę w warunkach narażenia. W sytuacji braku zgody wobec pracownika może być stwierdzone powstanie choroby zawodowej., W ramach świadczonej usługi Instytut podejmuje...
lub zaburzeń zdrowia osoby poddawanej badaniu. Prowadzenie pomiarów jest ściśle związane z ochroną zdrowia i stanowi jeden z elementów w procesie diagnozowania chorób zawodowych...

III SA/Wa 182/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

profilaktyczne już w nazwie zawierają profilaktykę i służą głównie zapobieganiu wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych w postaci chorób zawodowych, wypadków czy innych...
świadczeń profilaktycznych udzielanych przez Skarżącego jest przeciwdziałanie chorobom zawodowym, jak również chorobom powstającym w efekcie wypadków przy czynnościach...

I SA/Po 103/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-17

z uwagi na warunki pracy., Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami...
zdrowia pracujących, prowadzona także w celu aktywnego oddziaływania na poprawę warunków pracy przez pracodawcę i ograniczania w ten sposób ryzyka zawodowego, obejmuje...

III SA/Wa 2145/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-06

, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Cel oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu...
, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Zgodnie z art. 236 K.p., pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych...

III SA/Gl 546/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-02

miał wpisywać w tym dokumencie urzędowym numer statystyczny choroby zgodny z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zawodowych objęty tajemnicą lekarską...
Chorób i Problemów Zawodowych)., Wynika z tej regulacji prawnej, że ustawa o lekarzu sądowym nie ma zastosowania do postępowań sądowoadministracyjnych prowadzonych...

I SA/Gd 890/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-19

przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze., Instytucją...
kandydatów na kuratora społecznego, kandydatów na kuratora zawodowego,, 8. Badania osoby ubiegającej się o licencję detektywa, osoby posiadającej licencję detektywa...

I SA/Kr 710/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-18

i chorób zawodowych., - analiza i ocena ryzyka zawodowego, która składa się z 17 stron, w tym strony tytułowej, z której wynika, że opracowanie to dotyczy firmy...
Skarżącego. Analiza ta zawiera informacje co to jest ryzyko zawodowe, z jakich etapów składa się ocena ryzyka zawodowego oraz jakie zagrożenia występują na stanowisku...

III SA/Gl 847/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

nie nastąpiło., Niesporny stan faktyczny sprawy przedstawia się bowiem następująco:, H.B. jest biegłym z zakresu wypadków, chorób zawodowych (...) wpisanym na listę...
1   Następne >   +2   +5   +10   50