Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6481 X

II SA/Wa 1235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy sprostowania błędów pisarskich

II SAB/Wa 469/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

II SAB/Wa 642/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

II SAB/Wa 643/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

II SA/Wa 1703/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 16/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

II SA/Wa 2051/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

II SAB/Wa 565/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

I OZ 840/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

I OZ 881/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   9