Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6480 X

IV SO/Wr 23/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-12

Wniosek K. T. o wymierzenie Dyrektorowi A grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 889/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-26

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 5 wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta [..] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 979/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 560/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

II SAB/Łd 252/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Go 138/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt II SAB/Lu 62/15 w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na skutek wniosku

I OPP 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Skarga S. P. na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na skutek wniosku

II SAB/Go 85/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 558/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100