Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 955/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

I SA/Wr 2254/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SA/Wr 418/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku do towarów i usług za sierpień 2005 r.

IV SA/Gl 126/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Gl 676/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Łd 1082/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Wniosek w przedmiocie: ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2006 roku

II SA/Gl 401/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie rejestracji pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Gl 345/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

VIII SA/Wa 55/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 roku

VII SA/Wa 1150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100