Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

III SA/Kr 637/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przeniesienia na stanowisko starszego specjalisty ratownika

III SA/Kr 738/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przeniesienia na niższe stanowisko służbowe

II SA/Ke 484/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1371/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia zakończenia okresu zatrudnienia oraz ustalenia wysokości uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczenia emerytalnego

II SA/Sz 904/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazania wykonania określonych obowiązków

II SA/Bk 49/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję [..] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 1065/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe

I OSK 806/05 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie roszczeń finansowych

I OSK 823/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Gd 471/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wykonania określonych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100