Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II OW 215/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości

I SA/Wa 2352/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Lu 238/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Ke 242/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji scaleniowej

II SA/Lu 427/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Bk 136/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalania i podziału nieruchomości

II SAB/Rz 47/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Lu 488/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wa 1357/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   57