Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol

II SA/Kr 2394/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych meldunkowych za pomocą urządzeń teletransmisji

I OSK 667/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SAB/Wa 879/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

Skarga L. P. na przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozpatrzeniu skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 892/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1112/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

I OSK 1161/13 - Wyrok NSA z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych

I OSK 1641/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2125/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych:

I OSK 1520/13 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2104/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100