Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

I OSK 203/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską

VI SO/Wa 5/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 1091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

VI SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

II GSK 1073/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1283/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 958/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

II GSK 559/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VI SA/Wa 637/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GSK 373/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów adwokackich
1   Następne >   +2   +5   +10   100