Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Wr 1307/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-23

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zawiesić postępowanie. A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we W. wniosła...
Skarbowego W. z 10 maja 2016 r. nr [...]. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23.144 zł z tytułu umowy spółki...

I SA/Gl 1041/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-01

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. A sp. z o.o. sp. k. w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową., W odpowiedzi na skargę...

I SA/Ke 55/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-03-30

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n...
.. Od umowy spółki notariusz jako płatnik, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r...

I SA/Gl 1037/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. A sp. z o.o. sp. k. w C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową., W odpowiedzi...

I SA/Ke 49/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-02-16

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K.. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n...
od czynności cywilnoprawnych, (j.t. Dz.U.2010.101.649) dalej 'u.p.c.c.', pobrał podatek w kwocie 4789 zł. W dniu, 20 kwietnia 2016 r. Spółka wniosła o stwierdzenie nadpłaty...

I SA/Ke 52/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-02-23

. z [...]. nr [...] w sprawie odmowy Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie, 34.724,00 zł., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano, że 9...
w spółkę komandytową. Od umowy spółki notariusz jako płatnik, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, (j.t. Dz.U.2010.101.649...

I SA/Ke 50/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-02-23

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 163.448 zł od umowy przekształcenia Spółki w B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka...
. Od umowy spółki notariusz jako płatnik, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, (j.t. Dz.U.2010.101.649) dalej...

I SA/Gl 88/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
[...] nr [...][...]o odmowie stwierdzenia wobec A sp. z o.o. nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł., Wniosek, którego nie uwzględniły organy...

III SA/Po 716/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-09

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia ... r. nr ... w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zawiesić...

III SA/Po 182/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-06

odpowiedzialnością w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia r. nr w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100