Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

przedsiębiorcy z rejestru działalności kantorowej. W ocenie organu, rażąco naruszono art. 13 ust. 1 Prawa dewizowego z uwagi na dopuszczenie do czynności bezpośrednio...
na kurs walutowy i przechodził kurs obsługi urządzeń w kantorze. Wszystkie czynności dokonywał pod ścisłym nadzorem właściciela kantoru. Nie został jednakże zatrudniony...

III SA 648/93 - Wyrok NSA z 1994-02-18

w porozumieniu z ministrem finansów do dokonywania czynności zastrzeżonych w tej ustawie dla banków dewizowych., Z jednoznacznego brzmienia tego przepisu wynika, że do kompetencji...
banku dewizowego należą 'czynności zastrzeżone w niniejszej ustawie', a więc wymienione w poszczególnych jej przepisach. Staranne prześledzenie przepisów omawianej ustawy...

III SA 1904/92 - Wyrok NSA z 1993-05-21

oznacza naruszenie tego prawa, a w rezultacie nieważność danej czynności obrotu dewizowego /art. 58 par. 1 Kc/, wywiera więc doniosłe skutki cywilnoprawne. Ze względu...
czynności powodujących konieczność natychmiastowych płatności w celu uniknięcia zwyżek cen, a brak rachunku takie operacje uniemożliwia. Skoro na terenie kraju funkcjonuje...