Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Łd 1004/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

z dnia [...] określił K. W., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą [...] K. W., zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: lipiec 2013 r. w kwocie 781.297 zł...
do napędu pojazdów, od którego nie uiściła należnego podatku akcyzowego. Ponadto na fakturach VAT (wykorzystywanych przez stronę jako faktury zakupu...

I GSK 995/15 - Wyrok NSA z 2016-09-30

silnikowymi i rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za okres od 1 stycznia 2008 r...
było dokumentów przewozowych oraz dotyczących dokonanych płatności, a na fakturach zakupu oleju napędowego nie było wzmianki o zapłacie podatku akcyzowego za dostarczone...

I GSK 997/15 - Wyrok NSA z 2016-09-30

silnikowymi i rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30...
było dokumentów przewozowych oraz dotyczących dokonanych płatności, a na fakturach zakupu oleju napędowego nie było wzmianki o zapłacie podatku akcyzowego za dostarczone paliwo...

I GSK 996/15 - Wyrok NSA z 2016-09-30

silnikowymi i rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za okres od 1 stycznia 2008 r...
było dokumentów przewozowych oraz dotyczących dokonanych płatności, a na fakturach zakupu oleju napędowego nie było wzmianki o zapłacie podatku akcyzowego za dostarczone...

III SA/Łd 782/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-07

w [...] decyzją [...] nr [...] określił A. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' z siedzibą w [...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym...
, za poszczególne miesiące 2013 r. w łącznej kwocie 1.566.649 zł., Z uzasadnienia ww. decyzji wynika , że zobowiązanie w podatku akcyzowym zostało określone między innymi w związku...

I SA/Łd 760/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-20

opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za 2008 rok., Na podstawie dokumentów zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym...
kontrolnego prowadzonego przez kontrolujących UKS w Ł. uzyskano informacje potwierdzające, że ww. firmy C, D i E w 2008 roku nie składały deklaracji dla podatku akcyzowego...

FPS 3/04 - Uchwała NSA z 2005-04-25

W stanie prawnym obowiązującym w 1996 r. zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz w podatku importowym z tytułu importu towarów...
i usług oraz podatku akcyzowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu...

III SA/Łd 927/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-27

w stosunku do A. Z. m.in. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za okres...
nie była zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego, nie składała deklaracji w zakresie podatku akcyzowego oraz nie dokonała jego zapłaty. Wobec powyższego stwierdzono...

I SA/Łd 33/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-24

wobec R. M. opłatę paliwową za wrzesień 2014 r., uznając go za podmiot podlegający na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku...
i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Kontrolujący ustalili, że w badanym...

III SA/Łd 105/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-07

oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za poszczególne okresy rozliczeniowe od czerwca do grudnia 2010 r. Do wszczęcia...
podatku akcyzowego od zakupionego paliwa, to nie posiada wiedzy w tym zakresie., W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że akcyzy od tego oleju nie zapłacił...
1   Następne >   +2   +5   +10   33