Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 3438/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego; oddala skargę. Przedmiotem skargi złożonej...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. (dalej: Naczelnik UC) z [...] czerwca 2014 r., nr [...] odmawiającą zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy...

V SA/Wa 2058/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Finansów z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego. Oddala skargę Wnioskiem z [...] lutego 2012...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych., Spółka we wniosku wskazała...

I SA/Rz 180/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

oprogramowania - system do ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu, dostawa oprogramowania -system do ewidencji zwrotów podatku akcyzowego. Przedmiotowych systemów...
., Podobnie, jeżeli chodzi o usługę nr 29 - zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, w koncepcji technicznej projektu, jako moduły niezbędne do realizacji...

I SA/Ol 17/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

podkreślił, że Spółka składając wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnioskowała o przyznanie rocznego limitu...
na gospodarstwo w pierwszym półroczu 2017r. o powierzchni 59,89 ha (5150,54 zł/86 zł) i pobraniu zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 5150,54 zł, natomiast w drugim...

V SA/Wa 1976/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-28

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... lipca 2012 r. nr ... w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec ... r...

I SA/Ol 732/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

, że Spółka składając wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnioskowała o przyznanie rocznego limitu...
na gospodarstwo w pierwszym półroczu 2017r. o powierzchni 59,89 ha (5150,54 zł/86 zł) i pobraniu zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 5150,54 zł, natomiast w drugim półroczu...

I SA/Ol 730/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

ubezpieczeniem byli objęci jedynie B. M. i K. M., Dyrektor podkreślił, że Spółka składając wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...
akcyzowego w wysokości 5150,54 zł, natomiast w drugim półroczu 2017r. była to powierzchnia 100,23 ha (8620,60 zł/86 zł) i pobrany został zwrot podatku akcyzowego w wysokości...

I SA/Ol 731/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

. M., Dyrektor podkreślił, że Spółka składając wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnioskowała o przyznanie...
oleju napędowego na gospodarstwo w pierwszym półroczu 2017r. o powierzchni 59,89 ha (5150,54 zł/86 zł) i pobraniu zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 5150,54 zł...

II GSK 1290/10 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

1993 r. o podatku od towarów oraz o podatku akcyzowym; Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.; art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. Nr 54, poz...
.. 535 ze zm.) oraz podatku akcyzowego (art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym; Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.; art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r...

I SA/Ol 340/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

to również dowody, z których wynika, że T.B., w latach 2010-2019 składał wnioski o zwrot podatku akcyzowego, przedkładając wystawione wyłącznie na własne gospodarstwo rolne faktury...
za zakup oleju napędowego, a następnie - od 2019 r. zaczął występować o wznowienie postępowań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego. Powyższe działanie uzasadnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   14