Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

miesiące 2020 r. oraz w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2018 r., IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r., Z wydruku z raportu 'karty odpowiedzi na pytanie...
nieruchomości, na dzień 21 lutego 2020 r. była właścicielką dwóch pojazdów osobowych (r. prod. 2007 i 2002 r.) oraz pojazdu ciężarowego (r. prod. 2007), dwa z nich miały na dzień 10...