Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Go 364/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-24

zakupów VAT faktury wystawione przez spółkę S (faktury zestawiono w tabelach na kartach od 26 do 31 zaskarżonej decyzji)., Organ ustalił, iż w momencie sporządzania umowy...
326.156,00 zł z [...] listopada 2017 r.,, Mając na uwadze zgromadzony materiał dowodowy, organ przedstawił w tabelach na karcie od 34 do 46 zaskarżonej decyzji, właściwe...

I FSK 2052/21 - Wyrok NSA z 2022-03-08

. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w zw. z art 21 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP przez pozbawienie...
. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zw. z art 21 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP., 3.5. Za nietrafny uznać także należy...

III SA/Wa 2534/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

, które nie zostanie wykonane, podczas gdy ww. na kartach kontowych nie posiada zaległości z tytułu podatku od towarów i usług,, 2) art. 122, 187 § 1 i art. 191 O.p. poprzez...
podatkowej w podatku od towarów i usług, podczas gdy ww. na kartach kontowych nie posiada zaległości z tytułu podatku od towarów i usług,, 3) art. 122, 187 § 1 i art. 191 O.p....

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

miesiące 2020 r. oraz w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2018 r., IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r., Z wydruku z raportu 'karty odpowiedzi na pytanie...
nieruchomości, na dzień 21 lutego 2020 r. była właścicielką dwóch pojazdów osobowych (r. prod. 2007 i 2002 r.) oraz pojazdu ciężarowego (r. prod. 2007), dwa z nich miały na dzień 10...