Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Go 12/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

. Tak więc żadnej darowizny nie było (karta 6 i 7 uzasadnienia)'. Jednocześnie w w/w piśmie wskazał, iż 'w wyniku apelacji i kasacji do Sądu Najwyższego ostatecznym wyrokiem...
dotyczących B.R. w zakresie informacji o pojazdach posiadanych przez w/w osobę w latach 2001-2003 wraz z umowami ich nabycia. W odpowiedzi na powyższe, Urząd Miasta pismem z dnia...

III SA/Wa 3020/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

, tj.: hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 150.000 zł, na nieruchomości położonej w Z., gm. R.; długi na kartach kredytowych w [...] w wysokości 15.000 zł; weksel na kwotę...
pojazdu Quad [...], nr rejestracyjny [...], rok produkcji 1999, o wartości 2.000 zł;, 6) 1/2 części samochodu osobowego marki [...], typ [...], nr rejestracyjny [...], rok...

III SA/Wa 3021/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

zł, tj.: hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 150.000 zł, na nieruchomości położonej w Z., gm. R.; długi na kartach kredytowych w [...] Banku [...] w wysokości 15.000 zł...
., o wartości 150.000 zł;, 5) 1/2 części pojazdu Quad [...], nr rejestracyjny [...], rok produkcji 1999, o wartości 2.000 zł;, 6) 1/2 części samochodu osobowego marki...