Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SA/Po 370/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

administracyjnymi, w przedmiocie opłaty z tytułu wydania karty pojazdu. Skarga przy wniesieniu została opłacona wpisem w kwocie 100 zł., Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu...

II SA/Rz 252/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-07

. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej B. G. w sprawie z jego skargi na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu...

I SA/Lu 137/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-08

., niekiedy co kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, należność wynikająca z części paragonów przypisanych do poszczególnych faktur zapłacona została z użyciem karty płatniczej...
, że w historii rachunku bankowego podatnika nie ma potwierdzeń zapłaty za paliwo z wykorzystaniem karty. Ustalił również organ, na podstawie informacji przekazanej...