Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło użytkowaniw wieczyste X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 360/95 - Wyrok NSA z 1995-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Dzielnicy Gminy [...] nr 41/94 o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 941 m2 w Warszawie przy ul. [...]