Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 607/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek

II GSK 1867/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 515/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy pt.: '[...]' [...]

VI SA/Wa 25/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...]

VI SA/Wa 1130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy C.

II GSK 698/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 2292/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 'herbata ZAS smakuje w każdej sytuacji' nr Z

II GSK 269/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji usług telekomunikacyjnych

II GSK 306/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie uznania za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego

II GSK 448/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100