Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

III SA/Gl 274/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-27

Sprawa ze skargi F.K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji ds. Szkód Górniczych w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie szkód górniczych w kwestii zażalenia na odrzucenie skargi kasacyjnej

SA/Ka 9/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-04-20

uchyla zaskarżone orzeczenia w przedmiocie roszczenia o zwrot kosztów dowożenia wody.

SA/Ka 78/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w przedmiocie szkód górniczych w budynku gospodarczym i garażu położonych na nieruchomości w W. przy ul. K. nr 25
1   Następne >   +2   +5   7